Viena Tiesa

EVANGELISTINIS JUDĖJIMAS : Evangelijos skelbimas , įvairiais būdais vardan tikslo ,kad kuo daugiau žmonių išgirstų gerąją naujieną .
Skelbiame DIEVO karalystės evangeliją bendruomenėse , įvairiuose susirinkimuose , gatvėje , per draugus , per pažystamus .

Naudojame visus būdus skelbti gerajai naujienai , tradicinius , netradicinius , visus įmanomus vardan išgelbėtos sielos .
Mes esame krikščionys nepriklausome jokiai denominacijai , todėl galime pasiekti bet kokių žmonių širdis .
Jai tu nepritampi savo bendruomenėje (bažnyčioje) ar kokiame kitame judėjime , jai tave gesina neleidžia atsiskleisti , jai tavo muzika kuria groji , ar mintys kuriomis daliniesi trumpina kitus ir jie šalinasi tavęs , nenori priimti tavęs toks koks esi , prisidėk prie mūsų ir busi išgirstas .
Šiame judėjime yra pilna laisvė tikinčiam krikščioniui ,atsiskleisti ,surasti save , surasti savo pašaukimą , surasti savo DIEVĄ .
Kviečiame bet kokį jaunimą , bet kokį pagyvenusi ,bet kokį garbaus amžiaus žmogų prisijungti ir judėti kartu su DIEVO evangelija per LIETUVA .
Kur tu bebūtum , kur tu begyventum , rašyk mums, skambink ir busi išgirstas .
Jai tavo mieste ar kaime kur tu begyventum , labai nori kad žmonės išgirstu DIEVO evangeliją , gerąją naujieną ir nerandi būdų kaip tai padaryti , susisiek su mumis , mes padėsime tau išspręsti šita problemą .
KUO MES UŽSIIMAME :
Skelbiame evangelija: , gerąją naujieną , liudijame JEZU KRISTU , liudijame jo darbus , liudijame kaip DIEVAS pakeitė mūsų gyvenimus , kaip mus ištraukė iš nuodėmių pančių , išgydė musų ligas ir negalias .
šloviname ir giedame : giedame giesmes mūsų VIEŠPAČIUI atiduodame visą šlovę ir garbę jam vieninteliam mūsų gelbėtojui DIEVUI.
meldžiamės ir užtariam : mes meldžiamės užtarimo maldomis , meldžiamės už ligonius , laužome prakeikimus , išvarinėjame demonus iš apsėstųjų žmonių , žmonės gauna išgydimus , gauna išlaisvinimus , iš paleistuvystės,girtuokliavimo,rukimo, narkomanijos ir kitu priklausomybių .Dievas atstato šeimas , atstato santykius, tarp vaikų ir tėvų , tarp vyro ir žmonos .
Už viską kas vyksta šiame evangelistiniame judėjime visa šlovė ir garbė priklauso DIEVUI .

Evangelistic Movement: proclamation of the Gospel, on behalf of the various ways that the more people hear the good news.
Preach the gospel of the kingdom of God communities in various meetings, on the street, through friends, through acquaintances.
We use all sorts of ways to preach the gospel, traditional, non-traditional, all possible in the name of saved souls.
We Christians are not affiliated with any denomination, so we can reach any man’s heart.
It you do not fit in their community (church) or what the next move, it does not allow you extinguishes unfold, she who played your music, or share your ideas to others, and they will shorten the alienated you, so you do not want to accept what you are, join us and I will be heard.
This movement is full freedom of the Christian believer, unfold, to find myself, to find his calling, find their God.
We invite any young, any elderly, any elderly person to connect and move together with the gospel of God through LITHUANIA.
Where you are write to us, just call and I will be heard.
Her in your town or village where you that people really want to hear the gospel of God, the good news and you can not find ways to do this, contact us and we will help you solve these problems.
What we do:
Preach the Gospel, the good news bear witness to Jesus Christ, testify to his work, testify how God has changed our lives, as we pulled out of the bondage of sin, and healed our diseases and disabilities.
praise and sing, we sing our hymns to the Lord we give all the glory and honor to him the only God our Savior.
prayers and intercession we pray prayers of intercession, we pray for the sick, we break the curse, cast out demons from possessed people, people get cure receive liberation from fornication, drunkenness, fuming, drug addiction and other addictions .God restores families, restores the relationship between children and parents, between husband and wife.
For all that is going on in this movement all glory and honor belongs to God

This entry was posted in Nuorodos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *