Viena Tiesa

EVANGELISTINIS JUDĖJIMAS : Evangelijos skelbimas , įvairiais būdais vardan tikslo ,kad kuo daugiau žmonių išgirstų gerąją naujieną .
Skelbiame DIEVO karalystės evangeliją bendruomenėse , įvairiuose susirinkimuose , gatvėje , per draugus , per pažystamus .

Continue reading

Posted in Nuorodos | Leave a comment